Tacoma First Samoan Nazarene Church


Click here to edit subtitle

Who We Are

Meet our Pastors: Lead Pastor, Tautinoga Feliuae (Tuivaiti), and Associate Pastor, Peteleema Taatiti. 


The church of the Nazarene bonds together individuals who have made Jesus Christ Lord of their lives, sharing in Christian Fellowship, and seeking to strengthen each other in faith development through worship, preaching, training, and service to others.  We strive to express the compassion of Jesus Christ to all persons along with our personal commitment to Christlike living.


O'i matou ose fa'alapotopotoga ua ta'ua o Kerisiano, ua talitonu ma ua mafuta fa'atasi i le Suafa manumalo o Iesu Keriso le Fa'aola.  Ma, ua fa'avaeina e ta'ua o le Lotu o Nasareta.  O se Tapuaiga e fefa'asoaa'i ai le Afioga o le Atua,ma ia su'esu'e ai i finagalo ma loto o tagata ta'ito'atasi, e ua saunia o latou soifua auauna mo le Atua ma lona finagalo.  E mafuta fa'atasi, fa'amautuina ai soifua auauna, o le tagata ua ofoina mo le Atua, e ala ile su'esu'e i le Afioga le Atua, a'oa'oina, lauga, o a'oga o le olaga fa'a Kerisiano e ala ile sailiili ma toe fa'afouin, a avea ai e fai ma Naseri a le Atua - O le ua Fa'apaiaina.

Calendar/Kalena